Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

Η ΕΑΔΠ στοχεύει στη βέλτιστη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ΓΠΑ, τα οποία αποτελούνται από τέσσερις εκμεταλλεύσεις. Τα αγροκτήματα τα οποία βρίσκονται στην Αλίαρτο Βοιωτίας (Κωπαΐδα ), στην περιοχή Γιαλού του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδας (Αττική) και στον Ωρωπό καθώς και το φυτώριο το οποίο εδρεύει στο χώρο του πανεπιστημίου. Το αγρόκτημα της Κωπαΐδας έχει έκταση περίπου 1020 στρεμμάτων και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλιάρτου. Το πρόγραμμα καλλιέργειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη: βαμβάκι, αραβόσιτο, μηδική, χειμερινά δημητριακά, καθώς επίσης και καλλιέργειες όπως σόγια, ηλίανθος, κτηνοτροφικά φασόλια και όσπρια. Επίσης, πειραματικοί αγροί υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτητών και ερευνητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το αγρόκτημα στα Σπάτα έχει έκταση περίπου 375 στρέμματα. Περίπου τα 215 στρέμματα καλύπτονται από βιολογική καλλιέργεια οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και τα 57 στρέμματα περίπου από ελαιώνα. Ο βιολογικός αμπελώνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) στα Σπάτα, περιλαμβάνει αποκλειστικά λευκές, γηγενείς ποικιλίες αμπέλου όπως: τις παραδοσιακές ποικιλίες Σαββατιανό και Ροδίτη από την περιοχή της Αττικής, το Ασύρτικο και το Αθήρι από το Αιγαίο, καθώς και τη Μαλαγουζιά από την Στερεά Ελλάδα.

Το ξηροθερμικό κλίμα της περιοχής, οι ήπιοι άνεμοι και η σύνθεση του εδάφους προσθέτουν στο κρασί όλα αυτά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν την υψηλή ποιότητά του.

Η ΕΑΔΠ ΓΠΑ λειτουργεί ως εταιρεία της Α.Ε. και έχει μεγάλη εμπειρία στην οικονομική και λογιστική διαχείριση. Επίσης, η ΕΑΔΠ υποστηρίζει τις ερευνητικές δράσεις των εργαστηρίων του ΓΠΑ. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΔΠ αποτελείται από καθηγητές με μεγάλη εμπειρία σε επιστημονικά έργα.

Η Εταιρεία υποστηρίζει την έρευνα των εργαστηρίων διαθέτοντας εκτάσεις στα Αγροκτήματα Κωπαΐδας και Σπάτων. Προκειμένου να παραχωρηθεί έκταση για πειραματικούς αγρούς ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την ακόλουθη αίτηση.

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Διανομή κρασιών