Το Διοικητικού Συμβούλιου αποτελείται από 7 μέλη.

  • Πρόεδρο
  • Αντιπρόεδρο
  • Διευθύνοντα Σύμβουλο και
  • Τέσσερα μέλη

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβούλιου είναι τετραετής.

Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα και ασκεί κάθε εξουσία που αφορά την διοίκηση της Εταιρείας, την διαχείριση της περιουσίας του Γ.Π.Α. και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της.

Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2022

Πρόεδρος

Κίντζιος Σπυρίδων – Καθηγητής, Πρύτανης

Αντιπρόεδρος

Αργυροκαστρίτης Ιωάννης – Αν. Καθηγητής

Διευθύνων σύμβουλος

Χατζηπαυλίδης Ιορδάνης – Αν. Καθηγητής, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Μέλη

Καρανικόλας Παύλος – Αν. Καθηγητής

Κοτσερίδης Γεώργιος – Αν. Καθηγητής

Μπινιάρη Αικατερίνη – Αν. Καθηγήτρια

Οικονόμου – Αντώνακα Γαρυφαλλιά – Καθηγήτρια