• ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Ο χώρος αποτελείται από:

  1. τον προθάλαμο και τέσσερεις αίθουσες:
  2. αίθουσα μητρικής φυτείας,
  3. το πολλαπλασιαστήριο, με θερμαινόμενους πάγκους ριζοβολίας και σύστημα υδρονέφωσης.
  4. δύο αίθουσες αποτελούν το χώρο στον οποίο αναπτύσσονται τα φυτά στη γλάστρα, ενώ παράλληλα συντηρούνται και τα έτοιμα φυτά προς πώληση.
  • ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ: Συνολικής έκτασης περίπου ενός (1) στρέμματος