Το Πανεπιστήμιο έχει αγροκτήματα στην Κωπαΐδα, στη Γιαλού Σπάτων και στον Ωρωπό. Τα αγροκτήματα και το φυτώριο χρησιμοποιούνται για πρότυπη εκμετάλλευση, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Έχουν παραχωρηθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ΓΠΑ που ιδρύθηκε το 1993 (ΦΕΚ 114/09.07.1993). 

Οργανωτική δομή της ΕΑΔΠ ΓΠΑ Α.Ε.