Συμμετοχή στην FOOD EXPO Digital 2021

Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO Digital με τα τρία λευκά ξηρά κρασιά μας: Σαββατιανό 2020, Ασύρτικο 2020 και Μαλαγουζιά-Αθήρι 2020.

Και οι τρεις ετικέτες οίνου, φέρουν την σφραγίδα ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, συνοδεύονται από πιστοποιητικά βιολογικού οίνου και προϊόντων ΠΓΕ Αττικής.

Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αγροτικών εφοδίων της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την αγορά αγροτικών εφοδίων που αφορούν στην σπορά των εαρινών καλλιεργειών (Αραβόσιτος & Βαμβάκι) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο αγρόκτημα Αλιάρτου Βοιωτίας.

Για τους όρους καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.