Συμμετοχή στην FOOD EXPO Digital 2021

Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO Digital με τα τρία λευκά ξηρά κρασιά μας: Σαββατιανό 2020, Ασύρτικο 2020 και Μαλαγουζιά-Αθήρι 2020.

Και οι τρεις ετικέτες οίνου, φέρουν την σφραγίδα ποιότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, συνοδεύονται από πιστοποιητικά βιολογικού οίνου και προϊόντων ΠΓΕ Αττικής.