Προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αγροτικών εφοδίων της Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε.

Η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την αγορά αγροτικών εφοδίων που αφορούν στην σπορά των εαρινών καλλιεργειών (Αραβόσιτος & Βαμβάκι) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο αγρόκτημα Αλιάρτου Βοιωτίας.

Για τους όρους καθώς και για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.